Правила акций ᐈ Документы Neocredit
4065 

Правила акций


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом директора ТОВ «ФК «КОМБІ»

№ 22/1-21 від 22.01.2021 р.

ПРАВИЛА

ВИКОРИСТАННЯ ПРОМОКОДІВ

для користувачів фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМБІ»  (ТМ «Neocredit»)

Визначення термінів:

Товариство – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМБІ», код ЄДРПОУ 43369684, місцезнаходження: 65045, м.Одеса, вул.Буніна, буд.30);

Учасник – фізична особа (громадянин України), дієздатна, що досягла 21-річного віку на момент укладання Кредитного договору, яка виконала всі необхідні правила участі в Програмі Товариства;

Мета Програми – популяризація та просування послуг ТОВ «ФК «Комбі» (далі Товариство) на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг, що надаються Товариством;

Промокод – унікальний набір символів, активація якого надає право на отримання грошових коштів у позику на найбільш вигідних для Учасника умовах;

Сайт – веб-сайт Товариства https://neocredit.com.ua;

Кредит – грошові кошти, надані Учаснику на певний строк і під певний відсоток.

 1. Загальні положення
  • Особа, яка використала Промокод, вважається такою, яка ознайомилась і погодилась з правилами використання промокодів, розуміє та приймає їх в повному обсязі.
  • Товариство залишає за собою право змінювати (повністю або частково) або припиняти дію Програми в будь-який час без попереднього повідомлення. Зміни можуть стосуватися правил Програми, умов участі, правил використання Промокодів. Ці Правила визначають умови участі в Програмі «Промокод» та вимоги до її учасників та інші необхідні правила для користування Програмою та Промокодами.
  • Учасниками Програми можуть стати фізичні особи, які виконали всі вимоги цих Правил.
  • Участь в Програмі є індивідуальною.
  • Учасником Програми може стати тільки фізична особа, яка попередньо дала згоду на обробку своїх персональних даних на сайті Товариства. Під обробкою персональних даних слід розуміти будь-яку дію або сукупність дій, скоєних в інформаційно-комунікаційній системі Товариства, пов’язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використання, поширенням та видаленням відомостей про фізичну особу.
  • Участь в Програмі є безкоштовною, тобто Учасник для отримання Промокоду не надає винагороди та не оплачує винагороду Товариству.
  • Товариство має право відмовити в участі будь-якій особі, яка не дотримується Правил Програми.
  • Товариство забезпечує розміщення діючої версії Правил Програми на власному сайті.

 

 1. Порядок використання Промокодів
  • Промокоди можуть бути надані Учасникам Програми Товариством безпосередньо та/або можуть бути розміщені в мережі Інтернет та інших загальнодоступних місцях за одноосібним рішенням Товариством.
  • Товариство має право змінювати правила використання Промокодів.
  • Термін дії Промокоду вказано на самому Промокоді.
  • Отриманий Учасником Промокод може бути використаний виключно в цілях, зазначених в цих Правилах.
  • Кожний Промокод може бути використаний одним Учасником один раз.
  • Промокод дає право Учаснику отримати Кредит на більш вигідних для нього умовах.
  • Активація Промокоду здійснюється шляхом введення його в спеціальне поле на Сайті при дотриманні встановлених для його застосування вимог.
  • Активація Учасником Промокоду означає його згоду з цими Правилами, з умовами використання відповідного Промокоду і наслідками його застосування.
  • Після активації Промокоду при дотриманні правил його використання, Учаснику надається право на знижку в розмірі та на умовах згідно з правилами відповідного промокоду, зазначеним в матеріалах, з якими такий Промокод був отриманий Учасником.
  • Учасник несе відповідальність за збереження отриманого унікального Промокоду.
  • Промокод діє на всій території Україні, де Товариством надаються послуги (за виключенням Території ООС)*.

* У зв’язку з прийняттям Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України”, Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” тощо. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та Виконавця Програми гарантувати тут належне її проведення.

 • З метою протидії недобросовісному використанню Промокоду та/або зловживань при використанні Промокоду, Товариство залишає за собою право застосовувати інші, прямо не зазначені в цих Правилах, способи перевірки того, що Учасник оформляє дійсно перший запит з використанням Промокоду, а також відмовляти в наданні знижки в разі виявлення відповідних зловживань та/або несумлінного використання Промокоду.
 • Використання Промокоду може бути недоступно з технічних причин та/або в разі не оновлення Учасником своїх браузерів до останньої доступної версії та/або з інших причин, за які Товариство не несе відповідальності.
 • При розгляді звернень, що стосуються активації або використання Промокоду, служба підтримки Товариства має право запросити, а Учасник зобов’язаний надати підтвердження факту отримання Промокоду. У разі ненадання такого підтвердження Товариство залишає за собою право відмовити в наданні Кредиту з використанням Промокоду.
 • Для використання Промокоду його потрібно активувати на Сайті Товариства. Для активації Промокоду його необхідно ввести в спеціальне поле на Сайті.
 • Товариство залишає за собою право в разі припинення Програми анулювати всі Промокоди, видані раніше, а також після припинення Програми визнати всі невикористані Промокоди недійсними.

 

Ці Правила розроблені відповідно до вимог чинного законодавства України. Будь-які спори щодо виконання умов Програми розглядаються виключно в письмовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

 
 
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказом директора
ТОВ «ФК «КОМБІ»
№ 22/1-21 від 22.01.2021 р.
 
ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Ваш кеш»
для споживачів фінансових послуг ТОВ «ФК «КОМБІ»
(ТМ «Neocredit»)
 
 
Ці правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Ваш кеш» серед споживачів фінансових послуг ТОВ «ФК «КОМБІ», яка передбачає отримання акційних балів за повернення відсотків нарахованих по договорам Кредиту та подальшого використання акційних балів для погашення частини відсотків нарахованих за договорами Кредиту, згідно з умовами цих Правил (надалі – Акція).
1. Визначення термінів:
1.1. Учасник акції – фізична особа-споживач фінансових послуг ТОВ «ФК «КОМБІ», з необхідним об’ємом дієздатності та правоздатності відповідно до діючого законодавства України та Правил надання грошових коштів у позику. Учасники акції мають відповідати вимогам до Учасників Акції.
1.2. Правила – офіційні правила цієї рекламної акції, які розміщені на сайті Neocredit.com.ua (далі – сайт Товариства).
1.3. Правила надання кредиту — Правила надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Товариства
1.4. Переможець/Переможці – Учасник, який виконав умови акції та отримав право на отримання акційних балів.
1.5. Акційні бали (для цілей Акції носять умовну назву Neoгривні) – бали, які нараховуються чи нараховані Переможцям Акції у фіксованій сумі чи у відсотках від суми погашених відсотків за договорами Кредиту укладеними з ТОВ «ФК «КОМБІ» та які можуть бути використані для погашення частини відсотків за позикою.
1.6. Знижка – спеціальне технічне рішення, що дозволяє отримати Переможцю Акції наступну позику зі знижкою в розмірі від 1% до 90% від діючої відсоткової ставки за позикою.
2. Організатор та Виконавець Акції:
2.1. Організатором та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «КОМБІ», код ЄДРПОУ 43369684, місцезнаходження: 65045, м.Одеса, вул.Буніна, буд.30) (надалі – Товариство).
3. Мета Акції:
3.1. Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «ФК «КОМБІ» на ринку фінансових послуг України, формування та підтримки стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів щодо отримання фінансових послуг під торгівельною маркою «NEOCREDIT» в Україні.
3.2. Участь в Акції є безкоштовною: Товариство не отримує винагороди від Учасників акції за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
4. Територія (місце) та період проведення Акції:
4.1. Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганських областях (зони проведення Операції Об’єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей) (далі – Територія ООС)*.
4.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом «25» січня 2021 року на постійній основі та без обмежень по кінцевому строку проведення Акції (далі – Період проведення Акції). Період проведення Акції може бути змінений Товариством за власним рішенням у будь-який час протягом проведення Акції, у тому числі у разі настання обставин, які не передбачались та не могли бути передбачені Товариством на дату оголошення Акції, про що буде зазначено в цих Правилах.
5. Учасники Акції:
5.1. Учасниками Акції є повнолітні, повністю дієздатні та правоздатні фізичні особи, що є громадянами України, проживають на території України (за виключенням Території ООС*) та виконали вимоги, передбачені цими Правилами, а також відповідають критеріям, зазначеним у Правилах надання грошових коштів у позику діючих у Товаристві. Кількість Учасників та Переможців Акції — необмежена.
* У зв’язку з прийняттям Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України”, Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” тощо. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та Виконавця Акції гарантувати належне проведення Акції
5.2. Учасники Акції повинні бути клієнтами, споживачами фінансових послуг Товариства.
6. Участь в Акції:
6.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним потенційним Учасником Акції особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі у Акції та безвідкличної згоди з цими Правилами. Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день упродовж всього Періоду її проведення шляхом оформлення договору Кредиту з Товариством.
6.2. Участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує:
6.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання та дотримання;
6.2.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку його персональних даних, які стали відомі ТОВ «ФК «КОМБІ», за умови дотримання вимог чинного законодавства України;
6.2.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в тому обсязі, що визначені Законом України «Про захист персональних даних» та надання своєї згоди на включення своїх персональних даних до баз персональних даних ТОВ «ФК «КОМБІ», та є повідомленим про включення до таких баз, а також мету збору таких даних та осіб, яким передаються або можуть бути передані такі дані за умови, що така передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що у випадку використання ним Акційних балів та подальшого списання частини відсотків нарахованих за позикою, ТОВ «ФК «КОМБІ», за необхідності відображає таку інформацію і дані переможця у податковій/бухгалтерській звітності відповідно до чинного законодавства України.
7. Умови проведення Акції:
7.1. Інформація про проведення Акції та про всі зміни щодо Акції розміщується на сайті Товариства — neocredit.com.ua, а також може надсилатися клієнтам, споживачам фінансових послуг ТМ «NEOCREDIT», шляхом електронної пошти, смс-інформування, розміщення відповідної інформації на сайті Товариства та у соціальних мережах (Instagram, Facebook тощо).
7.2. Умови надання Кредиту за Акцією «Ваш кеш» можуть поєднуватися з іншими Акціями Товариства (знижками, промокодами, тощо), якщо про це буде зазначено Товариством у правилах проведення відповідних акцій.
7.3. Під відсотками, відсотками за позикою та строком Кредиту, для цілей цієї Акції вважаються відсотки та строки у розумінні передбаченому Правилами надання коштів у позику діючими у Товаристві.
8. Процедура отримання та використання Акційних балів:
8.1. Учасникам, які погашають перший та наступні Кредити за договорами Кредиту укладеними з Товариством, нараховуються Акційні бали у вигляді 1 (один) % від суми погашених відсотків (з урахуванням відсотків сплачених при пролонгаціях). Організатор залишає за собою право нараховувати споживачам своїх послуг Акційні бали в якості заохочення/нагадування, встановлюючи строк протягом якого споживач має скористатися послугами Організатора для активації таких Акційних балів.
8.2. Акційні бали нараховуються Переможцю протягом доби з моменту повного повернення Кредиту і відсотків і є доступними в Особистому кабінеті на електронному сайті Товариства, з урахуванням обмежень передбачених цими Правилами. Моментом повернення заборгованості за позиками є день зарахування грошових коштів (тіла Кредиту та відсотків) на поточний рахунок Товариства.
8.3. Переможець може використати Акційні бали виключно на погашення відсотків нарахованих за наступними договорами Кредиту укладеними з Товариством і у розмірі – не більше 40% від суми таких відсотків за позикою. Для цілей цього підпункту 1 (один) Акційний бал прирівнюється до 1 (однієї) гривні відсотків за позикою.
8.4. Можливість погашення нарахованих відсотків за наступними позиками за рахунок наявних Акційних балів дозволяється протягом Строку Кредиту. У випадку прострочення виконання зобов’язань за договором Кредиту, у Учасника зникає можливість використання Акційних балів, а сума Акційних балів стає недоступною до моменту повного погашення Учасником Кредиту та відсотків нарахованих за позикою.
8.5. Строк зарахування Акційних балів при використанні у якості погашення відсотків за позикою визначається відповідно чинного законодавства України, яке регулює порядок переказу коштів. У разі відмови чи помилки переказу коштів – Організатор інформує про такий факт Учасників за контактним номером телефону Учасника, а сума Акційних балів повертається. Акційні бали за простроченими позиками нараховуються після їх повного погашення в загальному порядку у терміни, визначені в п.8.2. цих Правил.
8.6. Акційні бали, отримані за погашення позик і відсотків за різними договорами Кредиту укладеними з Товариством, підсумовуються і є доступними для Переможців в їх Особистому кабінеті. Акційні бали анулюються і Переможець назавжди втрачає право на їх використання, якщо Переможцем протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту їх зарахування в Особистому кабінеті не були оформлені або погашені нові Кредити. У разі оформлення або погашення нового Кредиту, строк дії Акційних балів починає перебіг спочатку і знову складає 90 календарних днів з дня оформлення або погашення такого Кредиту.
8.7. У разі погашення частини відсотків за позикою за рахунок Акційних балів, така частина погашених відсотків не враховується при визначенні та нарахуванні нових Акційних балів.
8.8. Акційні бали, нараховані за умовами Акції, можна використати виключно способом, визначеним в п.8.3. цих Правил. Переможець не має права обмінювати Акційні бали на промокоди, розраховуватися ними в будь-який інший спосіб ніж визначено п.8.3., переводити в готівкову чи в безготівкову форму розрахунків тощо.
8.9. Товариство гарантує об’єктивність обрання Переможців Акції шляхом унеможливлення втручання сторонніх осіб у процес їх визначення.
8.10. Товариство має право, а Учасники надають згоду на їх інформування будь-якими доступними способами про нарахування, списання, поточний стан Акційних балів тощо. Переможці також можуть переглядати інформацію щодо Акційних балів у своєму Особистому кабінеті.
8.11. Переможці Акції зобов’язані використовувати Акційні бали особисто та не мають права передати право використання Акційні бали третім особам. Товариство залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Переможців, для належного виконання умов цих Правил.
8.12. Результати визначення та нарахування Акційних балів є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені. У разі незгоди з нарахуванням Акційних балів – Учасники мають право звернутися за роз’ясненнями до Товариства, шляхом відправки своїх питань/зауважень з належним обґрунтуванням на електронну пошту Товариства neocredit.ua@gmail.com. Такі звернення будуть розглянуті у порядку розгляду звернень громадян, передбаченому чинним законодавством України.
8.13. Товариство залишає за собою право відмовити Переможцю у погашенні відсотків за договорами Кредиту за рахунок Акційних балів відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
8.14. Товариство залишає за собою право блокувати використання Акційних балів, списувати нараховані Акційні бали, видаляти внесені Учасником дані та інформацію у випадку виявлення дій, які містять ознаки недобросовісності, шахрайства, неправомірного використання інформації і даних третіх осіб та/чи третіми особами.
8.15. Товариство має право нараховувати Учасникам/Переможцям додаткові Акційні бали в рамках проведення інших промо-акцій та/або застосування Програми лояльності.
9. Інші умови:
9.1. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на сайті ТОВ «ФК «КОМБІ» neocredit.com.ua.
9.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити проведення Акції чи продовжити її, розмістивши інформацію про це на сайті neocredit.com.ua не пізніше дня вступу в силу змін.
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається ТОВ «ФК «КОМБІ».
9.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Акційних балів Переможцями після їх одержання, а також за можливі наслідки використання таких Акційних балів.
9.5. Організатор не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого виконання окремих умов Акції не відбулося або відбулося із запізненням, та/або за технічної помилки з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, а також у разі надання Учасником Акції неточної або недостовірної інформації про персональні дані, а також у разі настання обставин непереборної сили.
9.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом директора ТОВ «ФК «КОМБІ»

№ 22/1-21 від 22.01.2021 р.

 

 

ПРАВИЛА

постійно діючої програми лояльності під умовною назвою «Індивідуальний рівень» для користувачів фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМБІ»  (ТМ «Neocredit»)

 

Ці офіційні правила (надалі – «Правила») розкривають детальний зміст та умови програми лояльності «Індивідуальна довіра» (надалі – «Програма») для клієнтів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМБІ» (надалі – «Товариство»), яка передбачає умов надання грошових коштів в кредит для клієнтів Товариства у випадках, передбачених цими Правилами.

 1. Визначення термінів:

Учасник Програми – клієнт Товариства, який відповідає загальним умовам участі у Програмі;

Заохочення – заохочення, яке надає можливість Учаснику Програми, відповідно до Правил надання кредиту, укласти кредитний договір з умовою про розмір Індивідуальної процентної ставки (пониженої в порівнянні з Базовою процентною ставкою) визначеної за правилами цієї Програми;  

Правила надання кредиту — Правила надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Товариства, за якими надаються грошові кошти в кредит під Базову процентну ставку, яка складає 1,99% від суми Кредиту за кожен день користування, з умовою щодо їх повернення одним платежем в кінці строку Узгодженого періоду чи загального строку дії Договору та Узгодженим періодом від 1 до 30 днів;

Інші терміни вживаються в значенні описаному в Правилах надання кредиту.

 1. Організатор та Виконавець Програми: Організатором та Виконавцем Програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМБІ», код ЄДРПОУ 43369684, місцезнаходження: 65045, м.Одеса, вул.Буніна, буд.30).
 2. Мета Програми:

3.1. Метою Програми є популяризація та просування послуг Товариства на фінансовому ринку України, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг Товариства.

3.2. Участь у Програмі є безкоштовною, Товариство не отримує винагороди від Учасників Програми за їх участь у Програмі. Ця Програма не є азартною

грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

 1. Територія (місце) та період дії Програми:

4.1 Програма діє на всій території України (за виключенням Території ООС)* (надалі – «Територія Програми»).

* У зв’язку з прийняттям Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України”, Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” тощо. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та Виконавця Програми гарантувати тут належне її проведення.

4.2. Період дії Програми: з 00 годин 01 хвилини за київським часом «25» січня 2021 року на постійній основі.

4.3. Товариство може призупинити або припинити дію Програми на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Програми, у порядку, передбаченому п. 8.2. цих Правил.

4.3.1. В разі призупинення або відміни дії Програми, дана Програма продовжує діяти на ті Договори, які були укладені в період її дії.

 1. Загальні умови участі у Програмі:

5.1.Учасниками Програми можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України, проживають на її території та відповідають вимогам Правил надання кредиту.

5.2. Учасниками Програми можуть бути особи, які у Період дії Програми вже є клієнтами Товариства, або вперше отримують кредит у Товаристві.

5.3. Заохочення, що передбачені умовами даної Програми, можуть сумуватися з заохоченнями передбаченими умовами інших акцій, що проводяться Товариством, та з заохоченнями передбаченими іншими постійно діючими програмами Товариства якщо про це буде зазначено Товариством у правилах проведення відповідних акцій.

 1. Умови отримання Заохочення учасником:

6.1. Учасник Програми отримує Заохочення шляхом подання Заявки на отримання Кредиту відповідно до Правил надання кредиту.

6.2. Розмір Заохочення (Індивідуальна процентна ставка у вигляді відсотку від Базової процентної ставки) залежить від присвоєного Учаснику УБКІ та СДПР (скорингова система) Товариства індексу кредитоспроможності і визначається за описаною нижче шкалою:

 

 

 

СДПР Товариства

 

 Індекс

1

2

3

4

5

УБКІ

1

45,00%

*%

*%

*%

*%

2

*%

*%

*%

*%

*%

3

*%

*%

*%

*%

*%

4

*%

*%

*%

*%

*%

5

*%

*%

*%

*%

100,00%

  (* зірочкою замінена інформація що є комерціною таємницею) 

 1. Згода Учасників Програми на збір та обробку інформації:

7.1. Рішення про участь в Програмі є добровільним волевиявленням та приймається кожним потенційним Учасником Програми особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

7.2. Участю в Програмі особа підтверджує:

7.2.1. ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

7.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх персональних даних, що стали відомі Товариству, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

7.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на їх включення до баз даних Товариства;

7.2.4. що є повідомленою про включення до таких баз, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

 1. Інші умови:

8.1. Інформування щодо Правил та умов дії Програми здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Товариства https://neocredit.com.ua.

8.2. Організатор має право змінювати Правила Програми, у тому числі достроково припинити її дію чи встановити обмежений строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті https://neocredit.com.ua не пізніше дня вступу відповідних змін у силу.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Товариством.

8.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником отриманого Заохочення, за неможливість скористатися своїм наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

 

Взять кредит