Продовження терміну погашення кредиту - Neocredit
885 

Подовження терміну погашення кредиту

Просимо здійснювати всі платежі своєчасно так як прострочення платежів за кредитними договорами завжди призводить до серйозних штрафних санкцій і значно впливає на шанси отримати новий кредит. У непередбачених випадках зв’яжіться з нашою службою підтримки, і ми обов’язково знайдемо вихід з ситуації, що склалася. Для недопущення просторочення платежів нашими клієнтами, ми розробили великий набір пролонгацій, які доступні у вашому особистому кабінеті на нашому сайті.
 
 
Пролонгація “NEO-про”
 
Якщо у вас виникли ускладнення зі своєчасним поверненням кредиту, не біда, у Neocredit ви завжди можете відстрочити дату його повернення, сплативши тільки нараховані проценти за час фактичного укористування кредитом.
 
Пролонгація “NEO-день”
 
Якщо так сталося, що у вас немає можливості повністю сплатити проценти для продовження, то спеціально для таких випадків у нас існує можливість пролонгації з частковою сплатою процентів (сплата процентів за ту кількість днів, на яку бажаєте продовжити строк кредиту).
 
Пролонгація “NEO-захист”
 
Якщо ж сталося неймовірне, і у вас на даний момент взагалі немає можливості оплатити проценти для продовження, тоді ми пропонуємо пролонгацію «NEO-захист» активізувати яку можна без сплати нарахованих процентів  (пролонгація без попередньої оплати процентів).
 
Зверніть будь ласка, увагу на інформацію викладену нижче.
 
Ініціювання Споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання) строку кредитування/ строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попредньо укладеного Договору.
Після своєчасно вчиненої пролонгації, крім Nео-захист, Індивідуальна процентна ставка залишається незмінною. При кожному ініціюванні Позичальником Продовження терміну погашення кредиту (вчинення Пролонгації), йому пропонується її термін 10 та 20 днів («NEO Про») і від 1 до 14 днів («NEO день») в залежності від того, на який термін був укладений Договір. В терміналах самообслуговування партнерів Товариства функції продовження строку Узгодженого періоду пропонуються 10 та 20 днів.  Щоб продовжити кредит, просто виберіть у своєму Особистому кабінеті відповідну послугу пролонгації кредиту і виконайте передбачені відповідною пролонгацією дії (наприклад оплатіть певні проценти чи комісію). Після цього, дата розрахунку по кредиту буде перенесена на обраний вами термін. Продовжувати кредити можна необмежену кількість разів. Пролонгація доступна до 3 дня прострочення.
 

Умови здійснення пролонгацій Кредитного Договору та їх особливості

 

Для продовження строку користування кредитом, Позичальник сплачує Товариству проценти на умовах, обраних Позичальником для здійснення певного виду Пролонгації («NEO-про» та «NEO-день», або комісію (NEO-захист). Товариство самостійно визначає, які види Пролонгації доступні Позичальнику.

 

Основними видами Пролонгації є:

 

1) вид пролонгації під умовною назвою «NEO-про» – пролонгація з оплатою процентів у фіксованому розмірі, нарахованих за весь період часу неоплаченого користування Кредитом на дату здійснення пролонгації включно;

 

2) вид пролонгації під умовною назвою «NEO-день» – пролонгація з оплатою процентів за певний строк самостійно вибраний Позичальником (за ту кількість днів, на яку бажає продовжити строк), який розраховується пропорційно розміру сплачуваних Позичальником грошових коштів до розміру процентів за один день користування Кредитом, визначеного відповідно до кредитного договору.

 

 3) вид пролонгації під умовною назвою «NEO-захист» – пролонгація без попередньої оплати процентів, з можливістю продовження Узгодженого періоду на фіксований термін 7 (сім) днів, в період якої нараховується Базова процентна ставка у розмірі передбаченому кредитним договором за кожний день протягом дії цього виду пролонгації. У цьому випадку Базова процента ставка нараховується починаючи з першого дня пролонгації «NEO-захист» та діє включно до дня, зазначеного як нова узгоджена сторонами дата повернення кредиту та/або до оформлення Позичальником продовження строку користування кредиту іншими видами пролонгації. У цьому випадку Позичальник сплачує Товариству всі нараховані проценти за період дії пролонгації «NEO-захист» на дату здійснення цієї нової  пролонгації Договору та нараховані проценти в залежності від типу вибраної Позичальником нової пролонгації.  

 

За активацію пролонгації «NEO-захист» з Позичальника стягується комісія у розмірі передбаченому кредитним договором.

 

Протягом терміну дії пролонгації «NEO-захист», Позичальник може в будь-який момент, проте не пізніше останнього дня дії пролонгації «NEO-захист» включно,  здійснити перехід на інші види пролонгацій діючих у Товаристві, сплативши відповідні проценти як це передбачено кредитним договором. Після переходу з програми пролонгації «NEO-захист» на інші види пролонгацій, починаючи з дати наступної за переходом, до Позичальника знову починає застосовуватися Індивідуальна процента ставка.

 

Під час дії конкретного кредитного договору, пролонгація «NEO-захист» може бути активована повторно, виключно лише після проведення одного з виду пролонгацій «NEO-про» чи «NEO-день» безпосередньо перед новою активацією пролонгації «NEO-захист».

Взяти кредит